Rühmatunnid

Lapsed vanuses 9 kuud kuni 4 aastat

Selles vanuses lastele pakub kõik nende ümber toimuv suurt huvi ja seetõttu on nende areng väga intensiivne. Laps ei vaja sel ajal eesmärgile pühendunud juhendamist, vaid võimalikult turvalist ja samas mitmekülgset keskkonda. Selles vanuses kujuneb lapse suhe maailma ja inimestega. Siia alla kuulub ka suhe muusikasse.
Kogemus näitab, et parim viis selles vanuses tegelda muusikaga on koos lapsevanemaga. Kas ema või isaga. Kui lapse vanem käib täiskasvanule mõeldud muusikatundides ja laps saab selles tunnis vabalt liikuda, kasutada muusikainstrumente või lihtsalt kaasa kõndida-joosta, on rahulolu mitmepoolne. Lapsevanem saab tegelda millegagi, millest on kas ammu unistanud või pole isegi julgenud unistada. Laps saab aga muusikalise algõpetuse nii, et ei pane seda tähelegi.
Contrastare muusikatundides täiskasvanutele on alati tited ja väikelapsed teretulnud, neile jätkub piisavalt tegutsemisruumi ning instrumente.

Rühmatunnid 3-4aastastele ja 5-6aastastele
Tundide põhirõhk on laulumängudel, mille kaudu tutvutakse nii rütmide maailma, meloodia, erinevate tempode kui dünaamikaga. Tundides kasutame erinevaid pille, liigume ja laulame.
Kord poolaastas on lastele eraldi ettevalmistatud muusikaliselt kujundatud pidu.

Muusika üldõpetus täiskasvanutele

Tundides omandame põhioskused jälgida-luua rütmi, kuulame erinevate ajastute ja erinevate instrumentide/koosseisude muusikat, tutvume muusika ajalooga ning muusikateooria põhialustega.