Muusikatunnid

Inimene vajab muusikat ja ta on võimeline esitama muusikat.

Contrastare muusikaõpetus toetub klassikalisele muusikaharidusele, Euroopa kultuurile ning optimaalsele kehakasutusele (Alexanderi tehnika põhialused).

Individuaaltunnid

Eestis ja teistes riikides on levinud plokkflöödiõpe rühmatundidena. Sellel on mitmeid positiivseid jooni. Peamine on võimalus koos musitseerida. Raskem osa on tasakaalu leidmine individuaalse ja rühmatöö vahel.

Individuaaltund on luksus, sest õpetaja kallis aeg on pühendatud vaid ühele inimesele. On inimesi, kes peavad sellist luksust ebavajalikuks ja isegi koormavaks. Minu jaoks on individuaaltund pilliõppes loomulik ja vajalik, sest töö pilli kõlaga ning oskuste järk-järguline areng vajavad täit tähelepanu nii õpilaselt kui õpetajalt.

Kui individuaaltundidele on võimalik lisada ansamblimäng, on rõõm ja rahulolu mängust suurim.

Tunnid algajatele ja edasijõudnutele sobivad nii erinevas vanuses lastele kui täiskasvanutele. Lapse tundi on tema vanem kuulajana väga oodatud.